Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Το σύνδρομο του καρπιαίου σωλήνα είναι ένα από τα πλέον συνηθισμένα προβλήματα που εμφανίζονται στο χέρι και ταλαιπωρεί κυρίως τις γυναίκες.

Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα : εκτινασσόμενος δάκτυλος (trigger finger) και νόσος De Quervain

Η στενωτική τενοντοθηκίτιδα δακτύλων, ή στενωτική τενοντοελυτρίτιδα (stenosing tenosynovitis), ή εκτινασσόμενος δάκτυλος (trigger finger) είναι μια συχνή πάθηση των δακτύλων του χεριού, όπου διαταράσσεται επώδυνα η καμπτική λειτουργία τους, κάνοντας το δάκτυλο να δυσκολεύεται στην κάμψη – έκταση, και ενίοτε να “σκαλώνει” στην κάμψη, ή να εκτινάσσεται “σαν σκανδάλη” στην έκταση

Ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης ή νόσος του Dupuytren

Η νόσος Dupuytren αποτελεί κυτταρική πάθηση η οποία συνίσταται σε ενερ­γοποίηση ινοβλαστών στην παραγωγή κολλαγόνου και ρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης των δακτύλων.