Πρόσθιο σύνδρομο πρόσκρουσης

Το σύνδρομο πρόσκρουσης της ποδοκνημικής αποτελεί μία επώδυνη πάθηση στο πρόσθιο τμήμα του αστραγάλου

Οπίσθιο σύνδρομο πρόσκρουσης

Ως οπίσθιο σύνδρομο πρόσκρουσης της ποδοκνημικής ορίζεται η εμφάνιση πόνου στην οπίσθια επιφάνεια της ποδοκνημικής με την πελματιαία κάμψη της άρθρωσης. Εμφανίζεται συνήθως σε χορευτές καθώς και σε άλλους αθλητές.

Συνδεσμική αστάθεια

συνδεσμική αστάθεια του αγκώνα κυμαίνεται από προσθιοπλάγια στροφική αστάθεια (PLRI) σε αληθές οπίσθιο εξάρθρημα.