Τα συμπιεστικά κατάγματα της σπονδυλικής στήλης αποτελούν το συχνότερο κάταγμα που οφείλεται στην οστεοπόρωση, εκτιμάται ότι κάθε χρόνο περισσότερο από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε Ευρώπη και ΗΠΑ θα εμφανίσουν τουλάχιστον ένα τέτοιο κάταγμα.
         Τα κατάγματα αυτά συμβαίνουν χωρίς ιδιαίτερη βία, κάποιες φορές μπορεί να συμβούν ακόμα και με απλές καθημερινές δραστηριότητες. Τα περισσότερα από αυτά θα περάσουν εντελώς απαρατήρητα αρχικά και μόνον όταν ο ασθενής αντιληφθεί απώλεια ύψους ή κύφωση γίνεται η διάγνωση τους.
Παρόλαυτα ένας μεγάλος αριθμός καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης θα εμφανίσει έντονο πόνο ο οποίος επιδεινώνεται με τις κινήσεις και επιμένει για αρκετές μέρες ακόμα και εβδομάδες.
Παλαιότερα η αντιμετώπισή τους περιοριζόταν σε μακρά ακινησία και χρήση κηδεμόνων κορμού.
Η πλέον σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης των καταγμάτων, εφόσον γίνει έγκαιρα η διαγνωσή τους, είναι η Κυφοπλαστική ή η Σπονδυλοπλαστική.
Τόσο η Σπονδυλοπλαστική όσο και η Κυφοπλαστική είναι τεχνικές που εφαρμόζονται πολλά χρόνια πλέον με ασφάλεια και με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας εφόσον πραγματοποιούνται από εξειδικευμένους γιατρούς.
Η χειρουργική μας ομάδα διαθέτει μεγάλη εμπειρία στις τεχνικές αυτές, εφαρμοζοντάς τες από το 2006,  με πολύ ψηλά ποσοστά επιτυχίας και με παρουσιάσεις σε εγχώρια και διεθνή συνέδρια.
Και οι δύο τεχνικές είναι ελάχιστα επεμβατικές, σχεδιασμένες για άτομα μεγάλης ηλικίας, ακόμα και με βεβαρημένο ιατρικό ιστορικό, διαρκούν από μερικά λεπτά μέχρι 1 ώρα, ανάλογα με τον αριθμό των σπονδύλων που χρίζουν επέμβασης, χωρίς να είναι απαραίτητη η χορήγηση γενικής αναισθησίας.
Ο ασθενής αφού ελεγχθεί προσεκτικά προεγχειρητικά, εισάγεται την ημέρα της επέμβασης και εξέρχεται αυθημερόν, εντός λίγων ωρών αφού κινητοποιηθεί και ο θεράπων ιατρός βεβαιωθεί για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης.
Τι είναι η Κυφοπλαστική;
Η Κυφοπλαστική είναι μία ελάχιστα επεμβατική τεχνική αποκατάστασης των καταγμάτων των σπονδύλων κατά την οποία υπό συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο εισάγονται στον σπόνδυλο διαδερμικά (τομή < 1 εκατοστό) ένα ή δύο εκπτυσσώμενα μπαλόνια τα οποία αφού εκπτυχθούν δίνουν στον σπόνδυλο το αρχικό του ύψος και στη συνέχεια το κενό που δημιουργείται γεμίζει με οστικό τσιμέντο (ΡΜΜΑ).
Kyphoplasty animation : 1) https://youtu.be/-FGNvV1IlJ4
Η επέμβαση γίνεται με γενική ή τοπική αναισθησία και “μέθη” και διαρκεί περίπου 20-30 λεπτά για κάθε σπόνδυλο.
Ο ασθενής μπορεί να κινητοποιηθεί άμεσα μετά την επέμβαση και εφόσον το επιτρέπει η γενική του κατάσταση εντός λίγων ωρών παίρνει εξιτήριο.
Ποιες είναι οι ενδείξεις;
Δεν χρειάζονται όλα τα κατάγματα των σπονδύλων χειρουργική αντιμετώπιση. Οι επεμβάσεις αυτές βοηθούν τους ασθενείς να κινητοποιηθούν νωρίτερα χωρίς τη χρήση κηδεμόνα κορμού και να τους απαλλάξουν από τον πόνο.
Η κυρία ένδειξη για αυτή την επέμβαση είναι το επώδυνο κάταγμα του σπονδύλου (με σφηνοειδή παραμόρφωση ή καθίζηση της τελικής πλάκας του σπονδύλου) από παθολογικά αίτια όπως οστεοπόρωση ή μεταστατική νόσος, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στη συντηρητική αγωγή.
Υπάρχουν κίνδυνοι;
Όπως σε κάθε επέμβαση υπάρχουν πιθανές επιπλοκές, αλλά σε έμπειρους χειρουργούς με πολύ καλή γνωση του αντικειμένου και καλό προεγχειρητικό έλεγχο και πλάνο το ποσοστό είναι  < 1%.
Συνηθέστερη επιπλοκή είναι η διαρροή του υλικού έγχυσης εκτός του σώματος του σπονδύλου. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτών δεν δημιουργείται απολύτως κανένα πρόβλημα. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε κάκωση νευρικού ιστού, πνευμονική εμβολή η αιμορραγία (< 1%).
Τι είναι η Σπονδυλοπλαστική;
Η Σπονδυλοπλαστική είναι ο πρόδρομος της Κυφοπλαστικής και είναι επίσης μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης των σπονδυλικών καταγμάτων, κατά την οποία υπό συνεχή ακτινοσκοπικό έλεγχο εισάγεται διαδερμικά (τομή < 1 εκατοστό) στο σώμα του σπονδύλου μία ή δύο μικρές βελόνες (κάνουλες) μέσω των οποίων γίνεται άμεση έγχυση οστικού τσιμέντου (ΡΜΜΑ).
Η επέμβαση γίνεται με γενική ή τοπική αναισθησία και “μέθη” και διαρκεί περίπου 15-20 λεπτά για κάθε σπόνδυλο.
Ο ασθενής μπορεί να κινητοποιηθεί άμεσα μετά την επέμβαση και εφόσον το επιτρέπει η γενική του κατάσταση εντός λίγων ωρών παίρνει εξιτήριο.
Ποιες είναι οι ενδείξεις;
Όπως και στην Κυφοπλαστική η κυρία ένδειξη είναι το επώδυνο κάταγμα του σπονδύλου (με σφηνοειδή παραμόρφωση ή καθίζηση της τελικής πλάκας του σπονδύλου) από παθολογικά αίτια όπως οστεοπόρωση ή μεταστατική νόσος, το οποίο δεν ανταποκρίνεται στη συντηρητική αγωγή.
Υπάρχουν κίνδυνοι;
Όπως στην Κυφοπλαστική έτσι και στην Σπόνδυλοπλαστική υπάρχουν επιπλοκές οι οποίες οφείλονται κυρίως στη διαρροή του οστικού τσιμέντου από το σπονδυλικό σώμα, η οποία στην επέμβαση αυτή συμβαίνει συχνότερα λόγω της άμεσης έγχυσης του υλικού (δεν χρησιμοποιούνται μπαλόνια).
Και πάλι όμως η συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτών είναι ασήμαντες και ασυμπτωματικές. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να έχουμε κάκωση νευρικού ιστού, πνευμονική εμβολή η αιμορραγία (< 1%).
Κυφοπλαστική ή Σπονδυλοπλαστική;
Στο ερώτημα Κυφοπλαστική ή Σπονδυλοπλαστική δεν υπάρχει απόλυτη απάντηση. Κάθε χειρουργός πρέπει να εκτιμήσει όλα τα δεδομένα που υπάρχουν και να προτείνει στον ασθενή του το είδος της επέμβασης που κρίνει ότι ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωση του με μόνο κριτήριο την ασφαλέστερη και αρτιότερη έκβαση της επέμβασης.
Οι διαφορές των δύο επεμβάσεων παρατίθενται στο πιο κάτω πίνακα.
Σπονδυλοπλαστική
Διάρκεια: 15-20 λεπτά/σπόνδυλο
15-30% διαρροή υλικού
Μικρή δυνατότητα ανάταξης του κατάγματος
Δυνατότητα χρήσης σε μικρού μεγέθους σπονδύλους
Υλικό έγχυσης μόνο οστικό τσιμέντο
Περιορισμένη δυνατότητα χειρισμών και εργαλείων
Χαμηλό κόστος
Κυφοπλαστική
Διάρκεια: 20-30 λεπτά/σπόνδυλο
<15% διαρροή υλικού
Μεγαλύτερη δυνατότητα ανάταξης του κατάγματος
Χρήση κυρίως από μεσαίου μεγέθους σπονδύλους
Επιλογή υλικού έγχυσης
Επιτρέπει διαφόρους χειρισμούς και εργαλεία
Υψηλό κόστος